Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №420 Харківської міської ради»

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей

Освітній процес

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаємодія між дошкільною та початковою загальною освітою


 • НА СУЧАСНОМУ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАВДАННЯМИ СПІВПРАЦІ

 • ЗДО І ШКОЛИ Є:

  • - створення психолого-педагогічних умов, що забезпечують сприятливий перебіг процесу адаптації першокласників до шкільного навчання (природність переходу з дитячого саду в школу);
  • - поліпшення підготовки до навчання в школі 5-6 річних дітей;
  • поглиблення інтересу до життя в школі;
  • - надання допомоги сім'ї в новій ситуації, що виникає при підготовці до навчання в школі і при вступі дитини до школи.

/Files/images/dnz_shkola/risunok8_3_.png

 

Поєднання дошкільної і початкової освіти створює передумови для реалізації індивідуальності кожного вихованця, що значно складніше зробити у масовій школі. Як свідчать дослідження, об’єднання у комплексі двох підсистем значно посилює його виховні можливості, створює умови для психологічно комфортного переходу дитини з дитсадка у школу.

                                                                ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ:

 • -вивчення особливостей розвитку дітей на перехідному етапі;
 • -визначення специфіки переходу від ігрової до навчальної діяльності;
 • -забезпечення психологізації навчально-виховного процесу як умови формування особистості на двох рівнях.

                                                                      МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ:

 • -взаємне ознайомлення з методами і формами навчально-виховної роботи в старшій групі дошкільного закладу та в 1-му класі школи;
 • забезпечення наступності щодо методів та прийомів роботи з дітьми з розвитку мовлення, --математики, ознайомлення з навколишнім, фізичного, естетичного, соціального виховання.

Цей аспект реалізується через взаємовідвідування вихователями та вчителями занять (уроків) з наступним спільним обговоренням, семінари-практикуми з певних методик; проведення спільних педагогічних нарад, виставок, конференцій; взаємо-консультування педагогами; обмін передовим педагогічним досвідом роботи тощо.

                                                                       ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ:

 • -попереднє знайомство вчителів із своїми майбутніми учнями;
 • -кураторство вихователями своїх колишніх вихованців;
 • -форми взаємодії педагогічних колективів: семінари, семінари-практикуми, тренінги (педагогічного спілкування, комунікативних умінь), спільна робота практичного психолога з вчителями та вихователями дошкільних груп);
 • -система відвідування вчителями старших груп, спостереження за діяльністю дітей на заняттях та поза ними; бесіди з дітьми та їх вихователем; створення школи майбутнього першокласника”;
 • -організація спільних концертів, спортивних змагань; ремонт і виготовлення іграшок дітьми тощо.
 • ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ НАСТУПНОСТІ 

  Форми здійснення наступності можуть бути різноманітними і їх вибір обумовлений ступенем взаємозв'язку, стилем, змістом взаємин освітніх установ. Зазвичай на початку навчального року педагогами складається єдиний спільний план, метою якого і є конкретизація роботи за трьома основними напрямками:

  /Files/images/lnyki/7131.gif

  ​ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ НАСТУПНОСТІ:

  • робота з дітьми;
  • взаємодія педагогів;
  • співпраця з батьками.
Школярі та вихованці садочку готуються до зустрічі птахів з вирію.

 

 • 1. Робота з дітьми:

  /Files/images/lnyki/7131.gif

  2. Взаємодія педагогів:

  /Files/images/lnyki/7131.gif

  3. Співпраця з батьками:

  /Files/images/lnyki/7131.gif

  • екскурсії в школу;
  • відвідування шкільного музею, бібліотеки;
  • знайомство та взаємодія дошкільнят з учителями та учнями початкової школи;
  • участь у спільній освітньої діяльності, ігрових програмах;
  • виставки малюнків і виробів;
  • зустрічі та бесіди з колишніми вихованцями дитячого саду (учні початкової та середньої школи);
  • спільні свята (День знань, посвята в першокласники, випускний в дитячому саду тощо) і спортивні змагання дошкільнят та першокласників;
  • участь у театралізованій діяльності;
  • відвідування дошкільнятами адаптаційного курсу занять, організованих при школі (заняття з психологом, логопедом, музичним керівником і ін. фахівцями школи).
  • спільні педагогічні ради (ДНЗ і школа);
  • семінари, майстер-класи;
  • круглі столи педагогів ДНЗ та вчителів школи;
  • психологічні та комунікативні тренінги для вихователів та вчителів;
  • проведення діагностики по визначенню готовності дітей до школи;
  • взаємодія медичних працівників, психологів ДНЗ і школи;
  • відкриті покази освітньої діяльності в ДОУ і відкритих уроків в школі;
  • педагогічні та психологічні спостереження.​
  • спільні батьківські збори з педагогами ДНЗ та вчителями школи;
  • круглі столи, дискусійні зустрічі, педагогічні «вітальні»;
  • батьківські конференції, вечори запитань і відповідей;
  • консультації з педагогами ДНЗ і школи;
  • зустрічі батьків з майбутніми учителями;
  • дні відкритих дверей;
  • творчі майстерні;
  • анкетування, тестування батьків для вивчення самопочуття сім'ї напередодні шкільного життя дитини і в період адаптації до школи;
  • освітньо-ігрові тренінги та практикуми для батьків дітей дошкільного віку, ділові ігри, практикуми;
  • сімейні вечори, тематичні дозвілля;
  • візуальні засоби спілкування (стендова матеріал, виставки, поштовий ящик питань і відповідей тощо);
 •  
  • засідання батьківських клубів (заняття для батьків і для дитячо-батьківських пар).
  • /Files/images/dnz_shkola/risunok10.png
  •  
 •  

 

 

Організація та зміст освітньо-виховного процесу у  закладі дошкільної освіти

Організація освітньо-виховного процесу у  закладі здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" і спрямована на реалізацію основних завдань закладу.

Зміст освітньо-виховного процесу у закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти і реалізується відповідно до програм розвитку, навчання, виховання дітей “Дитина”, , що рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Допускається одночасне використання варіативних програм, визначених Переліком програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих МОН для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.  Заклад та його окремі групи обирають для роботи одну із зазначених програм. Рішення про вибір програми обговорюється та схвалюється педагогічною радою закладу.

Діяльність  закладу  регламентується планом роботи на рік, що схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується його керівником і погоджується з відповідним органом управління освітою.

У освітньо-виховному процесі  закладу дошкільної освіти використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).

Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (заняття) для дітей раннього віку - до 10-15 хвилин, молодшого дошкільного віку - від 15 до 25 хвилин (5-6 групових занять на тиждень), старшого дошкільного віку - від 25 до 35 хвилин (7-8 групових занять на тиждень).

Під час складання розкладу занять необхідно враховувати їхнє домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачати раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна) на кожному з них та доцільне використання місць для проведення занять (зокрема, спортивної та музичної зали, студійних кімнат, плавального басейну, ігрового, спортивного майданчика, квітника тощо).

Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускається проведення деяких занять у другій половині дня. Це може стосуватися занять з фізичної культури (зокрема, з плавання), образотворчої діяльності в групах дітей старшого дошкільного віку. Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні ( ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо).

Організовуючи навчальну діяльність важливо систематично використовувати завдання із ТРВЗ (теорії розв’язання винахідницьких завдань), експериментально-дослідницької діяльності, проблемно-пошукові ситуації та інші методи і прийоми, що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці. Слід поєднувати вербальні, наочні і практичні методи, відводити належне місце продуктивним видам діяльності, в яких дошкільник здатен до самовираження і самореалізації (малювання, ліплення, конструювання, художня праця), а також мовленнєвій, руховій, музичній діяльності. З урахуванням різного рівня інтелектуального розвитку, відмінностей у спрямованості пізнавальних інтересів окремих дітей доцільно диференціювати роботу з ними на заняттях та у повсякденному житті, об'єднуючи дітей у підгрупи та добираючи для кожної з них навчальний матеріал різного змісту, складності та відповідні методи і прийоми.

З огляду на те, що провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко використовується у навчально-виховному процесі закладу як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці та художньотворчої діяльності) та іграм з правилами (дидактичні, інтелектуальні, рухливі, хороводні тощо).

Упродовж усього дня організовуються різні види ігор з урахуванням віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей.

Переорієнтація освітньо-виховного процесу в сучасному  закладі на розвиток дитячої особистості надає особливої ваги таким формам організації життєдіяльності дошкільника як його самостійна діяльність та індивідуальна робота з ним.

Самостійна діяльність дітей організується в усіх вікових групах щодня в першій та другій половині дня. Протягом дня поєднуються різні за змістовою направленістю її види (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.) та поступово залучаються до участі в них всі діти даної групи. Зміст та рівень самостійної діяльності дітей залежать від їхнього досвіду, запасу знань, умінь і навичок, рівня розвитку творчої уяви, самостійності, ініціативи, організаторських здібностей, а також від наявної матеріальної бази та якості педагогічного керівництва. Організоване проведення цієї форми роботи забезпечується як безпосереднім, так і опосередкованим керівництвом з боку вихователя.

Індивідуальна робота з дітьми як самостійна організаційна форма проводиться з дітьми всіх вікових груп у вільні години (під час ранкового прийому, прогулянок тощо) в приміщеннях і на свіжому повітрі. Вона організується з метою активізації пасивних дітей, додаткових занять з окремими дітьми (новенькими, тими, що часто пропускають через хворобу, інші причини та гірше засвоюють програмовий матеріал під час фронтальної роботи).

Інші організаційні форми, що мають місце в освітньому процесі закладу дошкільної освіти, організуються і проводяться відповідно до визначених чинними програмами вимог.

Освітньо-виховний процес у закладі організовується у розвивальному середовищі, яке утворюється сукупністю природних, предметних, соціальних умов та простором власного "Я" дитини. Практичні зусилля педагогів по його створенню і використанню підпорядковуються інтересам дитини та лініям її розвитку у різних сферах життєдіяльності. Розвивальний характер середовища забезпечується педагогічно виправданим використанням його можливостей і систематичним, цілеспрямованим його збагаченням. Середовище збагачується за рахунок не лише кількісного накопичення, а й через покращення якісних параметрів: естетичності, гігієнічності, комфортності, функціональної надійності та безпеки, відкритості до змін та динамічності, відповідності віковим та статевим особливостям дітей, проблемної насиченості тощо. Вихователі дбають про те, щоб діти вільно орієнтувалися у створеному середовищі, мали вільний доступ до всіх його складових, уміли самостійно діяти в ньому, додержуючись норм і правил перебування в різних осередках та користування матеріалами, обладнанням.

Пріоритетного значення в освітньо - виховному процесі сучасного  закладу набувають питання удосконалення системи виховання дітей раннього віку та перегляд підходів до підготовки дітей старшого дошкільного віку (5-6 річних) до систематичного навчання в школі.

Основним напрямком роботи з дітьми раннього віку (до 3 років) є забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування у закладі, створення сприятливих умов для їх психічного і фізичного розвитку. Особлива увага надається розвитку сенсорних почуттів.

З огляду на те, що діти раннього віку в основному відвідують групи, де одночасно перебувають малюки з різницею у віці (від 2-х місяців до 1 року; від 1 року до 2-х років тощо, а іноді й в інших комбінаціях), не слід обмежувати ініціативу вихователя у виборі форм організації навчально-виховного процесу. Від вихователів вимагається уміння розподілити у часі діяльність малюків різних вікових підгруп, забезпечити диференційований та індивідуальний підходи, не пригнічувати дитячої ініціативи і бажань. Слід повніше реалізовувати програмові завдання не лише на спеціальних заняттях, але і в ігровій, театралізованій діяльності, під час індивідуального спілкування з дитиною тощо.

Формування готовності до систематичного навчання та шкільного життя дітей шестирічного віку актуалізується у зв'язку із переходом загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і тривалість навчання. З огляду на це, важливо враховувати особливості психофізичного розвитку шестирічних вихованців закладу. У центрі уваги постають завдання забезпечення дитині перед вступом до школи мінімально-освітнього ядра, що зробить особистість малюка життєво компетентною, адаптованою і адекватно зорієнтованою в навколишньому середовищі, підготовленою до систематичного навчання. Мотиваційна, емоційно-вольова, комунікативна, фізична підготовка майбутніх першокласників, розвиток пізнавальних психічних процесів і мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь – пріоритетні напрямки роботи з дітьми старшого дошкільного віку.

Не слід механічно переносити в роботу з шестирічними дошкільниками зміст, форми і методи підготовки до школи та критерії визначення готовності до шкільного навчання, які застосовуються до семирічних дітей.

Актуальними у освітньо-виховному процесі  закладу залишаються і такі традиційні напрямки, які сприяють здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості: фізичне, розумове, естетичне, моральне, трудове виховання.

Пріоритетним питанням у вихованні дітей всіх вікових груп та діяльності закладу залишається фізичне виховання. Його успіх залежить від правильної організації режиму дня, рухового, санітарно-гігієнічного режимів, всіх форм роботи з дітьми та інших чинників. Відмова від жорсткої регламентації в побудові режиму дня не дає право зловживати часом, відведеним на прогулянки, сон, харчування на користь занять та інших навчальних чи гурткових видів діяльності. Руховий режим впродовж дня, тижня визначається комплексно, відповідно до віку дітей. Орієнтовна тривалість щоденної рухової активності малюків встановлюється в таких межах: ранній вік – до 2 – 3 годин; молодший дошкільний вік – до 3 - 4 годин; старший дошкільний вік – до 4 – 5 годин. Оптимізація рухового режиму забезпечується шляхом проведення різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізичної культури, організації дитячого туризму, самостійної рухової діяльності тощо. Особливого значення надається також оволодінню дітьми системою доступних знань про дотримання здорового способу життя, основ безпеки життєдіяльності.

Оволодіння рідною мовою і мовленням як найголовнішим засобом пізнання і специфічно людським способом спілкування залишається одним з першочергових завдань у роботі з дітьми упродовж дошкільного дитинства. Навчання мови та розвиток мовлення спрямовується на формування у дітей лексичної, фонетичної, граматичної, діамонологічної та комунікативної компетентності.

Мовленнєві заняття слід проводити інтегровано, комплексно розв’язуючи поставлені завдання. Здійснювати поступовий перехід від суто репродуктивних дій дітей (повторень, наслідувань зразка, переказів тощо) до продуктивних, творчих, що забезпечить своєчасне опанування дітьми мовних явищ, сприятиме розвитку словесно-логічного мислення на порозі шкільного навчання. Передбачати також розгортання навчально-мовленнєвої діяльності у повсякденному житті у формі мовленнєвих ігрових ситуацій, дидактичних ігор, самостійної художньо-мовленнєвої діяльності, індивідуальної роботи, творчих гуртків тощо, а також активне включення мовлення в предметну, ігрову, рухову, пізнавальну, образотворчу, театралізовану, музичну діяльність тощо. Особливої уваги потребує організація комунікативної діяльності (спілкування з однолітками і дорослими один на один, в підгрупах, колективі); перед дітьми постають нові завдання спілкування у різноманітних життєвих ситуаціях як природних, так і штучно створюваних, імпровізованих.

Навчання дошкільників елементів писемного мовлення (письма і читання) теж має місце в навчально-виховному процесі, але не варто форсувати формування у дошкільників навичок власне письма і читання, адже це є головним завданням початкової школи. Більш адекватними можливостям і потребам дошкільного віку є розвиток дрібної моторики кистей рук, координації рухів очей і рук, фонематичного слуху, ознайомлення із словом і реченням, складом і звуком, буквами, навчання звукового аналізу і первинного поскладового злитого читання.

Одним із сучасних засобів інтелектуального розвитку дітей є комп'ютер. У закладах дошкільної освіти комп'ютерні програми для ігор і занять використовується з п'яти років, що стає можливим завдяки розвитку у дошкільників цього віку символічної функції мислення. Основними завданнями при цьому виступають: формування у дітей елементарних уявлень про комп'ютер як сучасний технічний засіб, можливостями його використання в різних сферах життя; озброєння початковими знаннями, уміннями та навичками самостійного володіння комп'ютером для ознайомлення з довкіллям, конструювання, малювання, експериментування тощо; сприяння розвитку передумов теоретичного мислення та інтересу до дій з комп'ютерною технікою. Основи комп'ютерної грамотності та ознайомлення з навколишнім світом за допомогою комп'ютера входить до варіативної частини змісту дошкільної освіти.

Основною формою організації роботи з комп'ютером є заняття, які проводяться 2 рази на тиждень тривалістю для дітей шостого року життя - 7-10 хвилин, сьомого року - 10-12 хвилин. Вони організовуються з невеликими підгрупами дітей, що забезпечує можливість персональної роботи дошкільників з комп'ютером та здійснення індивідуального і диференційованого підходів до кожного вихованця. Заняття будуються на основі бесід та практичних дій (спеціальних вправ, ігор дидактичного характеру з математичним, мовленнєвим, природничим, людинознавчим, образотворчим змістом та ін.) з чітким дотриманням встановлених санітарно-гігієнічних норм.

Естетичне виховання як таке, що сприяє розвитку природних нахилів, творчих здібностей, обдарувань, творчої уяви, фантазії також розглядається в контексті становлення дитячої особистості напередодні шкільного життя. Реалізація його завдань відбувається на основі широкої інтеграції і пронизує весь педагогічний процес у закладі, охоплюючи різні форми роботи з дітьми (заняття, самостійна художня діяльність, свята, розваги, гуртки). В цих формах комплексно використовуються твори музичного, театрального, літературного, образотворчого мистецтва в контексті загальнолюдської і національної культури. При цьому організовується цілеспрямоване педагогічне спілкування в середовищі мистецтва з метою введення дитини в певну історичну епоху, ознайомлення з національним колоритом, засобами художньої виразності, притаманним різним видам мистецтва (живопис, скульптура, архітектура, музика, хореографія, театр, література). Завершальним етапом інтегрованого процесу естетичного пізнання стає творча художньо-практична діяльність дошкільників (образотворча, театралізована, музична, літературно-художня).

Першочерговими завданнями морального розвитку дошкільників є пробудження гуманних почуттів особистості, формування морально-вольових якостей, ознайомлення із змістом і значенням моральних вимог, норм і правил поведінки, морально-етичними цінностями. Особливе значення надається громадянському вихованню з дошкільних років: прищепленню почуттів любові і поваги до рідних та близьких, інших людей, батьківської домівки, дитячого садка, свого села, міста, інтересу та пошани до державних символів (прапор, герб, гімн), історичної і культурної спадщини українського народу, гордості за його досягнення та бажання долучитися до громадсько-корисних справ і значущих суспільних подій. Для цього використовується комплекс засобів педагогічного впливу (наочність, твори дитячої літератури, морально-етичні завдання, проблемні ситуації морального вибору, бесіди, творчі розповіді, ігри, тренінги та ін.) в різних видах діяльності впродовж усього часу перебування дітей у дошкільному навчальному закладі.

Основним завданням трудового виховання дітей дошкільного віку, як складової морального становлення, є формування емоційної готовності до праці, елементарних умінь і навичок в різних видах праці, інтересу до світу праці дорослих людей. Важливим аспектом є індивідуальний та диференційований підходи до дитячої особистості (врахування інтересів, уподобань, здібностей, засвоєних умінь, особистісних симпатій при постановці трудових завдань, об’єднанні дітей в робочі підгрупи тощо) й моральна мотивація дитячої праці. Слід відмовитися від авторитарності, жорсткої регламентації трудової діяльності, частіше організовувати роботу з невеликими групами дітей в атмосфері відвертості, доброзичливості, взаємодопомоги, творчого пошуку.

Одним з важливих питань залишається виховання екологічної культури у дошкільників. Його розв’язання здійснюється у таких напрямках: формування реалістичних уявлень про явища природи, елементів екологічного світорозуміння, розвиток позитивного емоційно-ціннісного, дбайливого ставлення до природного довкілля, прищеплення практичних вмінь доцільного природокористування. Ознайомлюючи дітей з природою, враховувати, що кожен регіон України має специфічні природно-географічні особливості. Вихователі повинні розширювати і поглиблювати власні знання і знання дітей про природу, побут, культуру, етнічні традиції своєї місцевості.

Потребами сьогодення продиктована необхідність тісніше інтегрувати родинне і суспільне дошкільне виховання, зберегти пріоритет родинного виховання, активніше залучати родини до участі у навчально-виховному процесі дошкільного закладу, психолого-педагогічної і медичної самоосвіти. З цією метою проводяться батьківські збори, консультації, бесіди та дискусії, "круглі столи", тренінги, вікторини, дні відкритих дверей, перегляди батьками окремих форм роботи з дітьми, гуртки, "школи молодих батьків (бабусь, дідусів)", застосовуються засоби наочної пропаганди (інформаційні бюлетені, батьківські куточки, тематичні стенди, фотовиставки та ін.), залучаються батьки до проведення свят, розваг, походів, екскурсій та ін. При виборі форм роботи дошкільного навчального закладу з родинами вихованців враховуються життєва компетенція, соціальний і освітній рівень батьків, батьківський досвід, матеріальні статки сімей, кількість дітей в сім’ях та їхня стать, віковий склад і повнота родин, домінуюча роль матері чи батька та інші фактори. Батьки виступають не як експерти чи спостерігачі роботи педагогів, а в ролі їхніх рівноправних партнерів і союзників. Стосунки з ними будуються на засадах відвертості, взаєморозуміння, гуманності.

Відповідальність за організацію та забезпечення належного змісту освітньо-виховного процесу покладається на керівника і кожного члена трудового колективу закладу в межах їхніх посадових обов'язків. Методичні служби всіх рівнів надають дієву допомогу на місцях, використовуючи різноманітні форми методичної роботи з педагогічними кадрами (конференції, семінари, семінари-практикуми, методичні об'єднання, тренінги, ділові ігри, конкурси, виставки, консультації, школи передового досвіду тощо).

Приоритет екологічному вихованню

 

Звідки беруться чудові кольори і відтінки ясного неба?

 

Виявляється, це сонячний промінь забарвлює повітря високо над нашою головою! Сонце посилає на Землю свої промені, але їм доводиться пробиватися через товстий шар повітря, що огортає Землю. А сонячний промінь, багатобарвний, він складається з червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього та фіолетового кольору. І ось, коли цей багатоколірний промінь проходить через товстий шар повітря, частинки повітря розсіюють, розбризкують всі кольори сонячного спектру, але більше за все, більше за все саме його блакитну частину, і тому небо набуває блакитним кольором.
Тому що колір неба - це блакитні бризки різнобарвного сонячного променя.

ЧОМУ БУВАЄ ВЕСЕЛКА?

 

До чого ж весело влітку шльопати по калюжах під час теплого дощу! В одних трусиках! Як під душем, тільки краще! Тому що пахне дощем, мокрою землею, травою, а повітря чисте, свіже. Добре!
Але ось дощ вщухає. Вже де-не-де з'явилися на небі блакитні просвіти, в них відразу ж прослизає сонячний промінь, а великі краплі дощу ще падають і падають ... І раптом хтось радісно кричить:
Веселка! Дивіться - веселка!
І справді, через усе небо перекинулася різнобарвна дуга, наче величезні ворота в небі. Звідки вони взялися? Хто їх побудував так швидко і так гарно?
Промінь сонця і дощові краплі.
Адже веселка - це і є сонячний промінь. Він проходить через дощові краплі, як крізь призми, заломлюється і відбивається на протилежній стороні неба у вигляді величезної, різнобарвною дуги.
Ось чому можна сказати, що побудували веселку сонячні промені і дощові краплі.

ЧОМУ ТРАВА ЗЕЛЕНА?

 

Зелений лист! Він вбирає в свої клітини вуглекислоту, а виділяє в повітря кисень,
Це йому потрібно. А для чого?
Сонце - головне джерело життя. Промінь сонця падає на лист. У клітинах листа є зелена речовина, яка називається хлорофіл. І в зеленій частині рослини - в листі, у траві - за допомогою хлорофілу виробляються найважливіші поживні речовини, без яких не може обійтися ніщо живе: ні людина, ні тварина, ні сама рослина. Ці поживні речовини - крохмаль, цукор, білок. З них, головним чином, побудоване наше тіло, тіло тварини і самих рослин,
А виробляє їх зелений лист з вуглекислоти, яку бере з повітря, і води, яка завжди є в клітинах!
У зеленому листі, в його клітинах з хлорофілом працює дивна фабрика. Вона буває, що називається, «на ходу» тільки тоді, коли на неї падає світло. Впав на лист світло - і почалася велика робота життя. Немає світла - і завмирає фабрика зеленого листа.
Ніде більше в усьому світі з усім його різноманіттям, ніде, - тільки тут, в зеленому листі, в зеленій частині рослини, виробляються найважливіші поживні речовини. Зникни раптом зелений лист - і все на нашій планеті Земля вимре!
А чому ж все-таки лист зелений, чому трава зелена?
Завдяки хлорофілу.
Всі перетворення відбуваються в зернах хлорофілу. А хлорофіл поглинає всі кольори сонячного спектру, крім зеленого, зелений промінь він відображає-і ми бачимо лист зеленим.
Ось чому трава зелена.

ЧОМУ ЖОВТІЄ ЛИСТЯ?

Отже, лист зелений тому, що зелений хлорофіл. Він додає листу таке забарвлення.
Ну а чому восени листя стає жовтими квасними, фіолетовими?
Хлорофіл легко руйнується. Але влітку він швидко легко відновлюється, і листя залишаються свіжими, зеленими. Забарвлення листа не змінюється, утворення хлорофілу не відстає від його руйнування.
Але ось дні убувають. Світла стає все менше і менше. Між тим зерна хлорофілу продовжують все так само швидко, як і влітку, руйнуватися, а нові утворюються повільніше, їх стає менше, і лист блідне.
Але в клітинах листа є я інші фарбувальні речовини - жовті, тільки влітку буйна зелень хлорофілу їх заглушає, а тепер, коли хлорофіл поступово руйнується, вони виступають яскравіше. Листя жовтіють.
 

 

ЧОМУ ЙДУТЬ ДОЩІ?

Дощ - саме звичайне явище природи. А що ви про нього знаєте? Ви щось неясне лепече про хмарах: що, мовляв, у хмарах вся справа. Ну, а звідки беруться хмари?
Словом, як не крути, а доведеться розповісти вам зараз, чому буває дощ, як збираються хмари і багато іншого!
Сонце зігріває воду в океані, в морі, в річці, в будь-якій калюжі.
Вода випаровується, перетворюється на прозорий пар і піднімається догори, туди, куди захоплюють її за собою теплі потоки повітря, тому що тепле повітря легше холодного, він завжди прагне помчати вгору.
Піднімається все вище легкий водяна пара від нагрітої сонцем землі забирається він високо, туди, де постійно, навіть у самий спекотний літній день, дуже холодно, як взимку.
Пар теплий, а коли він торкається до холодного повітря, то перетворюється на крихітні крапельки води.
Крапельки легенькі, як пух, вони відмінно тримаються в повітрі, парять і весь час переміщаються, тому що їх підштовхують все; нові й нові потоки теплого повітря, що піднімаються з землі.
Тепле повітря підкидає крапельки ще вище, холодний тягне їх униз, і так вони і літають, крихітні мандрівники, то вгору, то вниз, вони танцюють, зливаються разом, стають більшими.
Їх дуже-дуже багато, і всі разом вони утворюють хмару.
У верхній частині хмари крапельки замерзають - там дуже холодно, вони перетворюються на крижинки, ростуть, важчають, ось вони вже не можуть триматися в хмарі і падають вниз. А падаючи, тануть, бо внизу куди тепліше; знову стають крапельками води, зливаються разом - і на землю йде дощ.
Трапляється іноді, що разом з дощем падають на землю крижані кульки, і дрібні і великі - як коли.
Ви вже здогадалися, що це град!
Він утворюється в тих випадках, коли шматочки льоду не встигають по дорозі розтанути і крижаними кульками лягають на землю.

 

ЧОМУ  МОРЕ СОЛОНЕ?

Море, можна сказати, не просто солоне; воно гірке, солоне нестерпно, огидне на смак. Адже недарма люди, що зазнають лиха у відкритому морі без запасу прісної води, можуть загинути від спраги, тому що пити морську воду неможливо.
Річки нестримно прагнуть до моря. Всі річки земної кулі. Вони біжать до нього довгими звивистими шляхами, вони вливаються в озера з одного боку і випливають з іншого, щоб продовжити свій біг до моря. До моря! До моря!
Чому?
Та тому що рівень морів і океанів завжди нижче рівня суші. І шлях води завжди йде під ухил. Тому-то всі ріки і течуть до моря.
Вони течуть до моря і приносять йому дари, накопичені ними за свій довгий шлях і на землі і під землею.
Підземні струмки і ріки, пробиваючи собі дорогу серед гірських порід, розчиняють деякі породи й забирають із собою частинки різних солей. Але ось підземний струмок вирвався на волю, побіг по землі, потрапив у річку і змішав з нею свої води, а у водах цих річок теж є солі, бо річка вимиває їх з грунту.
І ось річки примчали до моря, віддали йому свої води. А потім ... Потім сонце пригріло поверхню морської води, вона стала випаровуватися, крапельки води перетворилися в пару і піднялися до неба, потім пролилися на землю дощем, прослизнули під землю, стали підземною річкою, вирвалися на поверхню, злилися з водами наземних річок і потрапили в море, знову випарувалися й ... Можна без кінця повторювати одне і те ж, тому що так відбувається кругообіг води в природі.
Але, випаровуючись, крапельки води залишають моря той маленький вантаж солей, що вони принесли з собою. Крапельок так багато, що ніколи їх не перерахувати; проробляють вони свій шлях у природі стільки часу, що це теж не легко порахувати, і маленький важок солей однієї краплі в кінці кінців стає величезним.
Ось чому море солоне!

 

ЧОМУ БУВАЮТЬ ТУМАНИ?

Стеляться над землею осінні тумани. Здається, ніби низько-низько спустилися хмари і оповили землю білим густим покровом.
Та це так і є! Тому що і хмари в небі, і тумани низько над землею - не тільки близькі родичі, а можна сказати, близнюки. І там і тут вони складаються з крихітних крапельок води.
І в хмарах на небі, і в туманах над землею ці крапельки утворилися з прозорого водяної пари. Потрапляє ця пара в потік холодного повітря і починає згущуватися, перетворюватися в крапельки води.
Якщо крапельки утворилися високо в небі, вони стали хмарами, а якщо низько над землею - туманом. Тумани бувають в усі пори року, втім, ви це і самі знаєте -
не раз доводилося вам бачити туман і навесні, і влітку, і навіть взимку.
Зазвичай тумани стеляться над річкою, в низині, там, де іншого вологи, де в повітрі багато водяної пари. Найгустіше туман буває вранці, коли земля сильно охолоджується.

 

ЧОМУ БУВАЄ РОСА?

 

Добре річним рано вранці бігти на річку купатися. Вода тепла, повітря свіже і запашний, а в траві на березі крихітні краплі-намистини виблискують в променях ранкового сонця. Їх багато, вони всюди, так і здається, що в траві загубилися осколки кришталю і грають червоними, зеленими, синіми вогнями. Це роса!
Близька родичка туманів!
Роса випадає ввечері.
Всю ніч лежить вона на траві і рано вранці не відразу випаровується, так що встигаєш замочити босі ноги холодною блискучою росою.
Удень сонце насамперед нагріває землю, а потім вже від землі нагріваються трава, квіти, повітря.
Але ось настала ніч. Тепер в першу чергу остигає земля, вона перша віддає тепло, легкий тепле повітря піднімається від землі, прагне полетіти в вишину. На його місце йде холодний.
Остигає трава, квіти, листя. Але ж відомо, якщо волога, яка є в повітрі у вигляді водяного прозорого пара, доторкається до чого-небудь холодного, вона охолоджується і перетворюється в крапельки води.
Але, для того щоб випала роса, потрібно, щоб температура повітря знизилася до певної точки. У різні години дня, в різну погоду, в різних місцях землі ця точка може бути іншою. І коли створюються певні умови, то роса випадає.
При рясному скупченні водяної пари в повітрі досить і невеликого пониження температури, щоб трава покрилася маленькими водяними крапельками.
... Ранній ранок.
Ось крихітні круглі намистини лежать на траві, в чашечках квітів, на листі. Вони грають па сонці різнокольоровими променями, і здається, ніби розсипані в траві маленькі осколки кришталю!

ЧОМУ БУВАЮТЬ СНІГОВІ ВІЗОРУНКИ НА ВІКНАХ?

Красів сніжний візерунок на вікнах і в блиску ранкового сонця, і в густій синяві зимових сутінків ...
В один з вечорів біля вогника я запитала дідуся, чому з'являються на вікнах снігові візерунки. І він сказав мені, що їх малює сам Мороз Іванович! А як? І чим він малює?
Уявіть собі, водою! Прозорим водяною парою, який, як ми вже добре з вами знаємо, завжди є в повітрі. Є він і в кімнаті. І між подвійними рамами вікон - всюди! Теплі пари води осідають на холодних стеклах вікон і перетворюються в кристали льоду, так само як сніжинки в небесній височині. Таких крижаних кристаликів багато, вони з'єднуються один з одним. Для того щоб почалася кристалізація, першим крижаним кристалика потрібно на чомусь осісти. Нехай це буде порошинка. Або слід від ганчірки, якій протирали вікна. Крижинки групуються на нерівностях, на ледь помітних подряпинах на склі, і поступово виростає крижаної сад на вікні з надзвичайними кольорами, блискучими в променях зимового сонця!
 

 

ЧОМУ БУВАЮТЬ ГРОЗИ?

Свинцеві хмари затягнули небо. Блискавка, гримить грім, потоки води обрушуються на землю, дерева метушаться під сильним натиском вітру.
Гроза! Могутнє, грізне, чудове явище природи!
Гроза - ви помітили?-Зазвичай вибухає після задушливого дня. Величезні темні хмари клубочаться в небі. Дивлячись на них знизу, не скажеш, що вони такі величезні, по декілька кілометрів у висоту! Нам знизу здається, що вони стоять спокійно, ми і не підозрюємо, які всередині них вирують вихори, як потоки повітря мчать знизу вгору і згори вниз. На самому верху таких хмар - сильний мороз, і крапельки води, потрапивши туди, відразу ж замерзають, перетворюються на шматочки льоду. Крижинки стикаються між собою, кришаться і заряджаються при цьому електрикою. Маленькі шматочки льоду залишаються нагорі хмари, а ті, що побільше, не можуть утриматися, вони падають вниз, де тепліше, і швидко тануть. І ось вже верхня частина хмари несе позитивний електричний заряд, а нижня - негативний, між ними проскакує іскра. Блискавка! Блискавка миттєво нагріває повітря навколо, повітря від тепла швидко розширюється, і відбувається вибух. Грім!
Крихітну і цілком безпечну грозу ви можете влаштувати в своїх волоссі, якщо їх причісувати пластмасовою гребінкою. При світлі дня буде чути тільки легкий
тріск, а в темряві можна побачити і іскорки. Тому що від тертя і гребінка і волосся заряджаються позитивним і негативним електрикою. І відбувається мініатюрна суха гроза.
Під час справжньої грози від хмари заряджаються і земля, і гори, і дерева. І якщо хмара несе негативний заряд, а гори, і земля, і дерева - позитивний, то іскра проскакує між ними.
... Відвирує гроза. Розсіються темні хмари, стане свіжо, легко дихати. Недарма древні слов'яни шанували бога грози - не тільки грізного, а й милостивого.

 


 

Загальна атмосфера створюється спільними зусиллями всіх учасників освітнього-виховного процесу і формується в результаті інтеграції досвіду вихователів та адаптації закладу до вимог і потреб суспільства й держави. Одне з перших місць в діяльності дошкільного закладу посідає турбота про здоров'я та розвиток дитини. 
 
Педагоги закладу в постійному пошуку шляхів оновлення вдосконалення педагогічного процесу. Вихователі чутливі до продуктивних інновацій, творчо опрацьовують та адаптують до своєї групи позитивний педагогічний досвід.
 
При вивченні дітьми віршів напам'ять педагоги застосовують малюнки - схемиї, що допомагає легко запам'ятовувати вірш і довго тримати в пам'яті. Завдяки цій методиці в дітей набагато легше розвиваються довільні психічні процеси пам'яті та уваги. А методика  „ Виховання казкою", яку розпочали використовувати вихователі, допомагає дітям розвинути логічне мислення, творчу уяву, пам'ять, увагу, мову, здатність не розгублюватись в складних ситуаціях. Оволодіння простими прийомами запам'ятовування, фантазування, придумування розповідей дає вихід на творчий рівень роботи.
 
Спрямування на розвиток дитячої уяви, навчання виявляти та розв'язувати зовнішні суперечності, бачити світ у взаємозв'язку його складових, знаходити необхідні резерви для вирішення творчого завдання - це ще одна з методик ( ТРВЗ - теорія розв'язання винахідницьких завдань), яку використовують педагоги закладу в процесі освітньо-виховної роботи з дітьми.

 

Кожен день діяльності закладу - то яскрава сторінка відкриття шляхів удосконалення, формування основ світогляду юних громадян.